اتصالات الکتروفیوژن

شهریور 23, 1399

اتصالات الکتروفیوژن

اتصالات الکتروفیوژن چیست ؟  یک نوع جوش کاری لوله  پلی اتیلن در خطوط انتقال آب و گاز می باشد که بسیار پر کاربرد بودهدر این روش از […]