آخرین تحلیل‌ها

موفه کوتاه

موفه پایه کوتاه یکی از اتصالات مهم در شبکه و سیستم انتقال فاضلاب در ساختمانها است. موفه جهت خنثی شدن اثر انقباض و انبساط و نشست ساختمان که طی طول عمر ساختمان اتفاق می‌افتد و یا تکان‌های ناشی از زلزله که باعث از آب بندی افتادن خط فاضلاب خانگی می‌شود در سیستم لوله کشی فاضلاب […]

جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه