موفه بلند

بهمن 6, 1399

موفه بلند

موفه بلند جوشی فاضلابی موفه پلی اتیلن (Exp joint) برای جلوگیری از تغییر شکل و از فرم خارج شدن سیستم فاضلاب خانگی که در اثر انبساط […]