آخرین تحلیل‌ها

لوله پلیکا

لوله پلیکا یا پولیکا در اصل همان u-pvcمی باشد که در بین مردم به لوله پلیکا شناخته می شوند حال این لوله به دلیل داشتن ویژگی های زیادی در انواع مشاغل مهندسی و دیگر مشاغل کاربرد دارند به طور مثال به دلیل زنک نزدن در خطوط فاضلاب و آبرسانی استفاده میشوند ویا بخاطر وزن کم […]

لوله پولیکای معمولی

لوله و اتصالات پلیکا معمولی ، نیمه قوی و فشار قوی برای انتقال فاضلاب ساختمانی می توان از لوله و اتصالات پلیکا استفاده کرد .لوله و اتصالات پلیکا با استفاده از حرارت به یکدیگر متصل می شوند و با استفاده از چسب مخصوص پلیکا اتصال محکمتر می شود و می توان از عدم نشتی آن […]

لوله پولیکای نیمه قوی

برای انتقال فاضلاب ساختمانی می توان از لوله و اتصالات پلیکا استفاده کرد .لوله و اتصالات پلیکا با استفاده از حرارت به یکدیگر متصل می شوند و با استفاده از چسب مخصوص پلیکا اتصال محکمتر می شود و می توان از عدم نشتی آن اطمینان کسب کرد . لوله و اتصالات پلیکا از دسته بندی […]

لوله پولیکای قوی

برای انتقال فاضلاب ساختمانی می توان از لوله و اتصالات پلیکا استفاده کرد .لوله و اتصالات پلیکا با استفاده از حرارت به یکدیگر متصل می شوند و با استفاده از چسب مخصوص پلیکا اتصال محکمتر می شود و می توان از عدم نشتی آن اطمینان کسب کرد . لوله و اتصالات پلیکا از دسته بندی […]

جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه