لوله پلیکا

بهمن 6, 1399

لوله پولیکای قوی

برای انتقال فاضلاب ساختمانی می توان از لوله و اتصالات پلیکا استفاده کرد .لوله و اتصالات پلیکا با استفاده از حرارت به یکدیگر متصل می شوند […]
بهمن 6, 1399

لوله پولیکای نیمه قوی

برای انتقال فاضلاب ساختمانی می توان از لوله و اتصالات پلیکا استفاده کرد .لوله و اتصالات پلیکا با استفاده از حرارت به یکدیگر متصل می شوند […]
بهمن 6, 1399

لوله پولیکای معمولی

لوله و اتصالات پلیکا معمولی ، نیمه قوی و فشار قوی برای انتقال فاضلاب ساختمانی می توان از لوله و اتصالات پلیکا استفاده کرد .لوله و […]
اردیبهشت 4, 1400

لوله پلیکا

لوله پلیکا یا پولیکا در اصل همان u-pvcمی باشد که در بین مردم به لوله پلیکا شناخته می شوند حال این لوله به دلیل داشتن ویژگی […]