لوله پلیکای نیمه قوی

بهمن 6, 1399

لوله پولیکای نیمه قوی

برای انتقال فاضلاب ساختمانی می توان از لوله و اتصالات پلیکا استفاده کرد .لوله و اتصالات پلیکا با استفاده از حرارت به یکدیگر متصل می شوند […]