لرزه گیر

بهمن 6, 1399

لرزه گیر

  نحوه کار آن بسیار ساده است و گاهی می توان گفت این عمل را خیلی سال پیش در دوران پیشرفت های صنعتی با وسائل و […]