دریچه منهول

بهمن 6, 1399

دریچه منهول

دریچه منهول چیست؟ دریچه منهول پوششی است که بر روی منهول ها یا چاه های فاضلابی یا مخابراتی استفاده می شود که احتمالا بارها در کوچه […]