تبدیل سیفون

بهمن 6, 1399

تبدیل سیفون

انواع سیفون و اتصالات فاضلابی جهت مصارف تأسیساتی . اتصال سیفون برای لوله کشی های فاضلابی ساختمانی. سیفون های بهداشتی به همراه علمک که روی دیوار […]