آخرین تحلیل‌ها

انشعابات فاضلابی

انشعابات فاضلاب انشعاب فاضلاب : سامانه ای که فاضلاب مجموعه های مسکونی تجاری و یا صنعتی را به شبکه ها و خطوط جمع کننده فاضلاب متصل می نماید. هر انشعاب فاضلاب شامل متعلقاتی شامل موارد ذیل می باشد: سیفون، لوله، دریچه چدنی یا پلیمری، زانو، بوشن، انشعابگیر، سه راه در پوش لاستیکی بسته به شرایط فیزیکی […]

جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگراممشاهده صفحه