انشعابات فاضلابی

بهمن 6, 1399

انشعابات فاضلابی

  انشعاب فاضلاب : سامانه ای که فاضلاب مجموعه های مسکونی تجاری و یا صنعتی را به شبکه ها و خطوط جمع کننده فاضلاب متصل می نماید. […]