اتصالات کاروکیت

بهمن 6, 1399

اتصالات کاروگیت

لوله کاروگیت لوله ای است که از جداره های خارجی فنری شکل تولید می شود سطح خاجی این نوع لوله مشکی و سطح داخلی از جنس […]